Her er det mange variabler som avgjør hvor vidt du bør natt senke eller ikke. Våre erfaringer og kunders tilbakemeldinger igjennom mange år er at varmepumpen bruker minst strøm ved å ha jevn drift igjennom hele døgnet. Huset ditt fungerer som et varme magasin som tappes når varmekilden forsvinner og du må fylle det opp igjen når varmekilden skrus på igjen. På natten er ofte strømmen billigere og du tapper da varme når strømmen er billig for å så fylle opp igjen når strømmen er dyrere. Varmepumpen vil også jobbe hardere når den får beskjed om å varme opp flere grader og vil kunne skape mer slitasje. 
Alle hus er unike og det vil være faktorer som gjør at det kan være lønnsomt med andre innstillinger. 

Uten vedlikeholds service på varmepumpen vil du miste effekt og øke strømforbruket. Vi hører alt for ofte «Jeg har hatt varmepumpe i 10år uten service og den fungerer fortsatt». En service handler ikke om at varmepumpen vil gå i stykker eller stoppe. Formålet med en service er blant annet å sørge for fri luft gjennomstrømming i varmeveksler både inne og ute, smøring av lager, fjerning av uønskede bakterie og mugg dannelser, kontroll av ytelse og bevegelige deler. 
Så ønsker du optimal drift, godt inneklima og lang levetid på varmepumpen så anbefaler vi regelmessig service. Noen burde hatt service hvert år og noen kunne ventet til hvert 4 år, men de aller fleste boliger har nytte av en service hvert andre år. 

Det kan være ulike årsaker til at varmepumpen ikke fungerer. Du bør sjekke følgende om du har problemer med din varmepumpe:

 • Kontroller at det er strøm på varmepumpen ved å sjekke at kontakt står i og/eller at sikring ikke har gått
 • Er det et strømbrudd i boligen?
 • Er det rett etter at varmepumpen har blitt skrudd på? Enheten bruker oftest 3 minutter på klargjøring. I løpet av den tiden er det stans i utedelens kompressor. Systemet vil deretter bruke noen minutter før den kan avgi varme og starte viften i innedelen igjen.
 • Er det rett etter at varmepumpen ble skrudd av? For å beskytte enheten, kan den ikke starte igjen før om 3 minutter.
 • Er Timer valgt? Klimaanlegget stopper automatisk etter forhåndsinnstilt tid.
 • Hvordan er viften stilt inn? Stille- eller økomodus kan gi problemer med å oppnå ønsket temperatur.
 • Kontroller at det er fungerende, riktig type batteri i fjernkontrollen, samt at batteriene er satt i korrekt. Skjermen på fjernkontrollen vil aktiveres når kontrollen skrus på. (OBS! fjernkontrollen nullstilles ved batteribytte)
 • Trykkes det på knappen på fjernkontrollen mens det pekes mot mottakeren på innedelen? Innendørsenheten vil lage en mottakslyd når den mottar et signal fra fjernkontrollen.
 • Er utedelen fri for snø og is? Rim er ok, men undersøk om snø eller is tetter utedelen.
 • Hvis det dannes rim på utedelen vil systemet kunne aktivere automatisk avriming. Når dette skjer kan varmluften fra innedelen stoppe mens utedelen slipper ut vann eller damp.
 • Er innedelens grovfilter rengjort?

Det første du gjør er å skru av varmepumpen. Når det renner vann fra innedelen skyldes dette ofte tett drenering fra innedelen. I innedelen er det et oppsamlingskarr som leder vannet ut igjennom et kondensvann rør som kan tette seg. For å løsne opp i dette kan man enten suge i røret fra utsiden eller blåse for å se om det er motstand i røret. Blås forsiktig da dette kan gjøre at mer vann renner over inne. 
Varmepumpen kan også dryppe vann inne om du starter opp varmepumpen i kjøledrift i et veldig varmt rom. Sett alltid viften på maks hastighet og ikke sett varmepumpen på 16 grader om det er 35 grader i rommet da dette kan skape for mye kondensering fra innedelen. Gjør nedkjølingen gradvis og høy viftehastighet.
Det kan også være feil på varmepumpen. Ta kontakt med oss om du er i tvil!

Merk også at det vil kun bli kondens fra innedelen i kjøledrift. I varmedrift er innedelen tørr.

Når varmepumpen brukes i varmedrift vil det komme is under utedelen ved varige temperaturer under 0 grader. Når luften ute går igjennom utedelen blir det rim på veksleren, varmepumpen må da avrime seg og dette blir til vann som slippes ned under utedelen. I de fleste tilfeller er dette helt ufarlig og vill ikke forårsake noe skade. Om du har svakheter i konstruksjon eller du har behov for å lede dette vannet bort finnes det løsninger for dette. En dryppanne vil samle opp vannet og lede det bort igjennom et rør med varmekabel i. Ta kontakt for å finne rett løsning.

Det er mange spørsmål knyttet til kjøledrift/air condition bruk i norge. Følg denne linken for mer info.

De fleste utedeler er laget for å tåle ekstrem vær, men det er fortsatt noen tilfeller hvor vær og vind kan skape komplikasjoner for driften. Om det blir liggende snø på utedelen over tid vil dette kunne føre til isdannelser som tetter utedelens varmeveksler. Ved mye snø føyk kan også snø kladde seg på utedelen. 
Et varmepumpe tak vil i mange tilfeller være godt nok, men man får også hus som dekker å beskytter utedelen mer. Når man skal handle varmepumpehus er det viktig at disse er riktig konstruert for å ikke gi effekttap. Våre varmepumpe hus er i metall og kommer i sort og hvit farge. Grunnet tynt materiale blir det lite luftmotstand i spilene, som fører til god luft gjennomstrømming. 

Her er de viktigste innstillingene. I brukermanualen finner du mer detaljert informasjon. På produktets hjemmeside finner du digitale brukermanualer eller ta kontakt med oss.

Av/På

Her skrur du varmepumpen på og av. La gjerne varmepumpen stå på i løpet av hele fyringssesongen.

TEMP – still inn ønsket temperatur

Her stiller du den romtemperaturen du vil ha. Varmepumpens temperaturføler sitter i innedelen. Derfor kan det være noen grader forskjell mellom temperaturen du har valgt og den temperaturen du faktisk har i rommet.

FAN – styrer viftehastigheten

FAN-knappen styrer viftehastigheten i innedelen. Vi anbefaler at du bruker manuell hastighet. Dette vil gi en jevnere og bedre varmeeffekt og vil i mange tilfeller økt komfort. Trinn 3 eller 4 pleier å være en god miks mellom effekt og komfort. 

FIX/SWING – justerer luftstrømmen

FIX/SWING-knappen endrer spjeldposisjon og justerer retningen på vertikal og horisontal luftstrøm. Du bør rette luftstrømmen ned mot gulvet i varmedrift og ut langs taket i kjøledrift. 

MODE – velg varme eller kjøling

MODE-knappen på fjernkontrollen bruker du til å velge driftsmodus. I hele fyringssesongen bør varmepumpen stå i varmedrift, ikke auto.

Driftsmodus du kan velge, er

 • Auto (Anbefales ikke)
 • Kjøling
 • Tørr (hvis det er fuktig luft. Lite brukt i Norge)
 • Varme
 • Vifte (viften i innedelen går uten å avgi varme)

Når du bytter driftsmodus, tar det vanligvis tre til fire minutter før varmepumpen starter igjen.

De aller fleste modeller har en auto start funksjon som gjør at varmepumpen starter automatisk opp etter strømbrudd. 

Det er normalt at rim eller is i mer eller mindre grad vil legge seg på utedelen når det er kaldere enn + 5 °C ute. Varmepumpen vil etter behov kjøre en automatisk avriming for å fjerne dette. Mengden is og rim på utedelen avhenger av faktorer som værforhold, plassering og hvor mye varme varmepumpen produserer.

Ved ekstrem vær eller feil på varmepumpen kan det legge seg så mye rim og is at maskinen selv ikke klarer å avrime seg. Er du usikker på om det er normal mengde så ta et bilde og send det på epost til oss, 

Innedel: Før du setter i gang med vedlikeholdet, må du først ta sikringen eller trekke ut kontakten til varmepumpen. Innedelen har 2 stk grovfilter som skal rengjøres regelmessig. Åpne lokket foran på innedel og trekk ut filterene. Disse rengjør du med såpe og varmt vann (IKKE bruk oppvaskmaskin) Tørk de med en tørr klut og sett de tilbake i innedelen. Vi anbefaler at dette gjentas 1 gang i måneden. I noen tilfeller bør det gjøres oftere. Det er viktig at du ikke prøver å rengjøre varmeveksleren bak filterne da dette kan føre til tap av effekt og lekkasje av kjølemediet. Om det er behov ytterligere rens ta kontakt med oss.

Utedel: Siden varmepumpen din har en utedel som er plassert utendørs, kan et visst ytre vedlikehold være nødvendig.
Du skal regelmessig gjennom hele året kontrollere at utedelen er fri for løv, beplantning, snø og andre ting. Det bør holdes ekstra oppsyn ved kraftig vind og/eller snøfall. Is på selve utedelen skal ikke fjernes mekanisk med verktøy, da det kan føre til skade på produktet som ikke dekkes av garantien. Påse at det ikke settes eller monteres ting foran og ved siden av utedelen, som vil kunne være til hinder for optimal luftsirkulasjon. 
Ved behov kan du rengjøre ytterdekselet på utedelen med en fuktig klut. Vær forsiktig slik at varmepumpen ikke blir ripet ved rengjøringen. Spyl aldri utedelen med vann. 

Husk at egeninnsatsen med rengjøring av filter ikke fjerner behovet for regelmessig service. Ta kontakt om du har spørsmål rundt dette.

Her er de viktigste innstillingene. I brukermanualen finner du mer detaljert informasjon. På produktets hjemmeside finner du digitale brukermanualer eller ta kontakt med oss.

Av/På

Her skrur du varmepumpen på og av. La gjerne varmepumpen stå på i løpet av hele fyringssesongen.

TEMP – still inn ønsket temperatur

Her stiller du den romtemperaturen du vil ha. Varmepumpens temperaturføler sitter i innedelen. Derfor kan det være noen grader forskjell mellom temperaturen du har valgt og den temperaturen du faktisk har i rommet.

FAN – styrer viftehastigheten

FAN-knappen styrer viftehastigheten i innedelen. Vi anbefaler at du bruker manuell hastighet. Dette vil gi en jevnere og bedre varmeeffekt og vil i mange tilfeller økt komfort. Trinn 3 eller 4 pleier å være en god miks mellom effekt og komfort. 

FIX/SWING – justerer luftstrømmen

FIX/SWING-knappen endrer spjeldposisjon og justerer retningen på vertikal og horisontal luftstrøm. Du bør rette luftstrømmen ned mot gulvet i varmedrift og ut langs taket i kjøledrift. 

MODE – velg varme eller kjøling

MODE-knappen på fjernkontrollen bruker du til å velge driftsmodus. I hele fyringssesongen bør varmepumpen stå i varmedrift, ikke auto.

Driftsmodus du kan velge, er

 • Auto (Anbefales ikke)
 • Kjøling
 • Tørr (hvis det er fuktig luft. Lite brukt i Norge)
 • Varme
 • Vifte (viften i innedelen går uten å avgi varme)

Når du bytter driftsmodus, tar det vanligvis tre til fire minutter før varmepumpen starter igjen.