Meld inn feil til oss i Multiklima

Kontakt oss

    Er varmepumpen levert av Multiklima? *

    Hva opplever du som feil på varmepumpen? *

    Vær gjerne så detaljert som mulig, slik at det blir enklere for oss å identifisere feilen.