Hvis uhellet først er ute, kan kostnadene fort bli store. Derfor er varmepumpeforsikring et nyttig og rimelig tillegg til fem-årig reklamasjonsrett og vanlig eiendomsforsikring. Den gir økt trygghet og kan fornyes hvert år i opptil 16 år for din luft-luft varmepumpe fra Toshiba.

Beskytter mot uforutsette skader og maskinfeil

Avtalen tegnes gjennom Arctic forsikring, og beskytter mot uforutsette skader og eventuelle maskinfeil på varmepumpen din.

Mange lurer på hvordan de skal forholde seg til skader forårsaket av vær og vind. Tegner du varmepumpeforsikring for det sjette året når du tegner forsikringen, er du dekket mot skader som skyldes snøras, lynnedslag og storm. 

Ingen aldersfradrag

Du slipper egenandel og aldersfradrag hvis skader på varmepumpen dekkes av eiendomsforsikringen. Dermed får du en forsikring som dekker kjøpsverdien av varmepumpen i hele levetiden.

Fjerner usikkerhet rundt levetid

Forsikringen fjerner usikkerhet rundt levetid, og gir deg økt trygghet for at varmepumpe er en lønnsom investering. Husk å følge brukermanualens vedlikeholds- og serviceinstrukser.

Hvem kan tegne forsikring?

For å kunne tegne forsikring må du ha kjøpt og fått installert varmepumpe fra en av våre autoriserte forhandlere. Forsikringen må registreres så fort varmepumpen er installert, og senest ett år etter installasjonsdato. Du eller installatøren kan registrere forsikringen.